Сільський голова

Косенко Микола Васильович

Проект рішення Ягідненської сільської ради

Поділитися новиною:

Проект рішення Ягідненської сільської ради

Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Проект

Ягідненська сільська рада

Куп'янського району

Харківської області

____ сесія ________ скликання

РІШЕННЯ

____ 2015 року

Про затвердження Положення
про порядок сплати податку на

нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 7, 10, 12, 265, 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Ягідненської сільської ради (додається).

2. Рішення набуває чинності з 1 січня 2016 року.

  1. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів ( Карпусь К.Ф.)

 

Ягідненський сільський голова                                       М.В.Косенко

 

 

                            Додаток 1

       до рішення __сесії ___скликання

        _____________ 2015 року

 

Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Ягідненської сільської ради

1. Загальні положення:

         1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно ст. 10 Розділу I та ст. 265 Розділу XII Податкового Кодексу України.

         1.2 У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:

         Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

         Будівлі віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

         а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно – правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

         б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

         в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

         г) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

         1.3 садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

         1.4 дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

         1.5 об'єкти нежитлової нерухомості-будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

         а) будівлі готельні-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

         б) будівлі офісні — будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

         в) будівлі торговельні-торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

         г) гаражі-гаражі (надземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

         г) будівлі промислові та склади;

         д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

         е) господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

         є) інші будівлі.

        

         2. Платники податку:

         2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території Ягідненської сільської ради.

         2.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

         а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

         б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

         в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

        

         3. Об’єкт оподаткування

      3.1. Об'єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

         3.2. Не є об’єктом оподаткування:

         а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

         б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

         в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

         г) гуртожитки;

         г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

         д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського  піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

         е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

         є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

         ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

         з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

        

         4. База оподаткування:

         4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

         4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та /або на підставі відповідних документів на право власності.

         4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

        

        

          5. Пільги зі сплати податку:

         5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

         а) для квартири/ квартир незалежно від їх кількості – на  80 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на     150 кв. метрів;

         в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 230 кв. метрів.

         Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

        

         6. Ставки податку:

         6.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та  юридичних осіб, встановлюються за рішенням Ягідненської сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

         6.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та  юридичних осіб, встановлюються за рішенням Ягідненської сільської ради  у розмірах згідно додатку№1 до цього Положення.

        

         7. Податковий період:

         7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

        

         8. Порядок обчислення суми податку:

         8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкту житлової нерухомості в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

         г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

         Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         8.2. Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1. пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Ягідненської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

         Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

          Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

         Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень — рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

         У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15 — денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

         8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

         Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

        

         9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком:

         9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

         9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

        

         10. Порядок сплати податку:

         10.1 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету Ягідненської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

         Фізичні особи можуть сплачувати податок у Ягідненській сільській раді через касу Ягідненської сільської ради за квитанцією про прийняття податків.

        

         11. Строки сплати податку:

         11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

         а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

         б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

        

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль контролюючих органів

11.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до норм Податкового кодексу України та інших законів України.

11.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового кодексу України.

Ягідненський сільський голова                          _______________  М.В.Косенко

 

 

 

                                            Додаток №2

                                                  до Положення про порядок сплати податку

                                                  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб

Типи нежитлової нерухомості

Ставка з 01.01.2016 у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за    1 кв. метр

Будівлі готельні

1

Будівлі офісні

0,5

Будівлі торговельні

0,5

Гаражі

0,5

Будівлі промислові та склади

0,5

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1

Господарські (присадибні) будівлі

0,01

Будівлі релігійних та інших культових організацій

0,1

Інші будівлі

0,5

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії ___   VІ скликання Ягідненської сільської ради  “Про  затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  ”

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення “Про  затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання:

         Цей регуляторний акт розроблений у зв'язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, яким було внесено зміни до статті 265 та 266 Податкового кодексу України, що регулює механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

2. Визначення цілей державного регулювання:

Основною метою прийняття регуляторного акту є приведення рішення ХХХХУІ сесії УІ скликання № 279 від  19.01.2015 року “Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України.

Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв'язку з тим, що згідно Податкового кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є обов'язковим для встановлення сільською радою. Таким чином, визначена проблема не може бути розв'язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради.

 

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

 

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення сільської ради “Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”.

Запропонований нормативно – правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахуванням громадської думки.

Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційній сторінці  Куп'янської районної ради в мережі Інтернет: www.rayrada.kupyansk.info .

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту:

 

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне стягнення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Ягідненської сільської ради та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат:

 

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб та органи місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Юридичні особи

Фізичні особи

Встановлення чіткого порядку щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до бюджету від запровадженого податку в запланованому обсязі;

 

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства

Прийняття цього регуляторного акту витрат не потребує

 

 

7. Строк дії регуляторного акту.

 

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Ягідненської сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

8.Показники результативності регуляторного акту.

 

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників;

- обсяги надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету сільської ради.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 

Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Упродовж кожних двох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності цього регуляторного акту, за умови його чинності, проводити періодичне відстеження його результативності.

Всі пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту приймаються особисто або поштою за адресою: 63740 с. Ягідне вул.1-го Травня,1 Куп’янського району Харківської області в місячний термін з дати розміщення на офіційному сайті Куп'янської районної ради.

20.05.2015 року (дата підготовки)

 

Ягідненський сільський голова                                             М.В.Косенко

 

 

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

 “Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту складений відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою КМУ від 11.03.2004 року № 308 „Про затвердження Методики проведення аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторного акту”

 

п/п

Пункти відстеження

Виконання

1

Вид та назва документу

Проект рішення сесії ____сільської ради  “Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

2

Виконавець заходів з відстеження

Ягідненської сільська рада

3

Цілі прийняття акта

Приведення рішення ХХХХУІ сесії УІ скликання № 279 від 19.01.2015 року “Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” у відповідність до вимог чинного законодавства.

4

Строк виконання заходів з відстеження

З 20.05.2015  по 22.06. 2015 року

5

Тип відстеження

Базове відстеження

6

Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод одержання результатів відстеження

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу даних Куп'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління міндоходів у Харківській області та фінансового управління Куп'янської районної державної адміністрації

8

Кількісні і якісні значення показників результативності

З прийняттям рішення Ягідненської сільської ради приведення рішення ХХХХУІ сесії УІ скликання № 279 від 19.01.2015 року “Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” у відповідність до вимог чинного законодавства забезпечить належне стягнення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Ягідненської сільської ради та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах

 

Сільський голова                                                         М.В.Косенко

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

постійної комісії Ягідненської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-IV проекту регуляторного акта – рішення Ягідненської сільської ради „ Про затвердження Положення про порядок сплати податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”.

Даний експертний висновок підготовлено відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Розробник проекту регуляторного акта –постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів ( голова комісії – Карпусь К.Ф.).

Проект регуляторного акта – рішення Ягідненської сільської ради « Про затвердження Положення про порядок сплати податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», відповідає принципам державної регуляторної політики визначеним у ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

 

ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОЇ

РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ

ЯКИМ  ЧИНОМ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

доцільність– обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

Цей регуляторний акт розроблений у зв'язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, яким було внесено зміни до статті 265 та 266 Податкового кодексу України, що регулює механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

адекватність –відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

Дотримання принципу адекватності забезпечено шляхом становлення регуляторним актом адекватних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що відповідають рівню соціально – економічного розвитку села. Запровадження державного регулювання у вигляді встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідає потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам.

ефективність –забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання та держави;

Дотримання принципу ефектності забезпечено шляхом запровадження регулювання, що дозволить отримати максимально можливі позитивні результати за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання громадян та держави. Під час підготовки проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу було проведено перевірку достатності у суб’єктів господарювання ресурсів, необхідних для належного виконання запропонованого результату акта.

 

Дотримання принципу збалансованості забезпечено шляхом розробки проекту регуляторного акта, який встановлює регулювання, що унеможливлює отримання усіх вигод одним із трьох суб’єктів (громадяни, органи місцевого самоврядування,суб’єкти господарювання) за рахунок витрат інших суб’єктів. Завдяки запровадженню регулювання буде досягнуто баланс інтересів, вигід і втрат для усіх основних суб’єктів.

передбачуваність –послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

Дотримання принципу передбачуваності забезпечено шляхом своєчасного планування та внесення проекту регуляторного акта – рішення сільської ради                                                       “Про затвердження Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до плану діяльності сільської ради з підготовки регуляторних актів, затвердженого рішенням сільської ради № 293 від 20.05.2015 року ХХХХІХ сесії УІ скликання та оприлюдненого на офіційній сторінці  Куп'янської районної ради в мережі Інтернет: www.rayrada.kupyansk.info

прозорість та врахування громадської думки– відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності

Дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки забезпечено шляхом:

1) своєчасного планування та внесення проекту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про затвердження Положення про порядок сплати податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до плану діяльності сільської ради з підготовки регуляторних актів, затвердженого рішенням сільської ради № 293 від 20.05.2015 року ХХХХІХ сесії УІ скликання та оприлюдненого на офіційній сторінці  Куп'янської районної ради в мережі Інтернет: www.rayrada.kupyansk.info                                2) оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою отримання зауважень та пропозицій на офіційному веб-сайті www.rayrada.kupyansk.info

3) встановлення строку для прийняття зауважень від громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань в                   1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу.

4) своєчасного оприлюднення проекту регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу, не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою отримання зауважень та пропозицій.

5) прийняття протягом строку (1 місяць) визначеного у повідомленні про оприлюднення зауважень та пропозицій від громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань. Протягом встановленого строку не було отримано зауважень та пропозицій.

6) своєчасне оприлюднення у газеті «Вісник Куп’янщини » тексту прийнятого регуляторного акта у відповідності з вимогами ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», тобто протягом 10 днів з моменту його затвердження.

7) інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сільської ради « Про затвердження Положення про порядок сплати податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», відповідає вимогам визначеним у ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема розробником у процесі підготовки аналізу регуляторного впливу здійснено:

 

з/п

Розділ аналізу

регуляторного впливу

Вимоги до змістовного наповнення розділу

1.

визначається проблема, яку передбачають розв’язати шляхом державного регулювання;

При визначенні проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, зазначаються причини та умови виникнення проблеми; обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів; суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив.

2.

визначаються цілі державного регулювання;

 

3.

визначаються та оцінюються усі прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей, наводяться аргументи щодо переваги обраного способу;

При визначенні та оцінці усіх прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наводяться способи; оцінка кожного із способів; причини відмови від застосування альтернативних способів розв’язання проблеми; аргументи щодо переваги обраного способу.

4.

описуються механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи;

В описі механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів наводяться основні принципи і способи досягнення цілей державного регулювання та визначається ступень їх ефективності.

5.

обґрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

При обґрунтуванні можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта наводиться оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта; оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами; характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта; а також зазначається періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

6.

 

визначаються очікувані результати прийняття акта;

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта проводиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів) або складній (із застосуванням різноманітних економічних моделей) формі.

Для проведення аналізу вигод та витрат установлюється певний період. Розмір кожної вигоди та витрати обчислюється з використанням статистичних даних, даних наукових досліджень та опитувань, а також даних, одержаних з інших джерел. На підставі обчисленого розміру кожної вигоди та витрати підсумовується загальний розмір.

7.

обґрунтовується запропонований строк дії акта (у разі обмеження цього строку);

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта здійснюється з урахування достатності цього строку для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

8.

визначаються показники результативності акта;

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов’язковими з яких повинні бути:

  1. розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;
  2. кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
  3. розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними виконанням вимог акта;
  4. рівень поінформованості  суб’єктами господарювання  та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта можуть бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості обчислення розмірів тієї чи іншої вимоги або витрати наводиться текстовий опис результативності акта.

9.

визначаються заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

При визначенні заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, зазначаються строки проведення базового та повторного відстеження результативності акта; вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуватимуться для такого відстеження; групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні; наукові установи, що залучатимуться для відстеження.

 

 

 

 

Результати аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільської ради « Про затвердження Положення про порядок сплати податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” викладені у письмовій формі і підписані розробником проекту і оприлюдненні відповідно до вимог ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційній сторінці  Куп'янської районної ради в мережі Інтернет: www.rayrada.kupyansk.info .

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

За результатами експертизи проекту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про затвердження Положення про порядок сплати податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», проведеною постійною комісією сільської ради з планування бюджету та фінансів ( голова комісії – Карпусь К.Ф.). встановлено, що проект регуляторного акта відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-15 та може бути винесений на розгляд сільської ради.

Голова постійної комісії                             Карпусь К.Ф.                                     сільської ради

« ___ » ____________ 2015 року

Web-адреса: yagidne.kupyansk.info/news/id/6888 | Переглядів: 141Дата публікації: 15:54 22.05.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада