Сільський голова

Косенко Микола Васильович

Проект рішення Ягідненської сільської ради

Поділитися новиною:

Проект рішення Ягідненської сільської ради

Про врегулювання питань справляння податків на території Ягідненської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України

ПРОЕКТ

ЯГІДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________ 2015 рік

Про врегулювання питань справляння
податків на території
 Ягідненської сільської
ради відповідно до норм Податкового 
Кодексу України

Керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу України, Сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про плату за землю у  Ягідненській сільській раді Куп’янського району Харківської області.(додається)

2. Це рішення  набирає чинності з 01.01.2016 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  депутатські комісії з питань планування бюджету та фінансів (Карпусь К.Ф.) та соціально-економічного розвитку (  Дворецький М.Г.)

 

 Ягідненський сільський голова                                                М.В.Косенко

 

ПОЛОЖЕННЯ про плату за землю у  Ягідненській  сільській раді Куп’янського району Харківської області

     Це  Положення  визначає об’єкти оподаткування, платників податку, розміри ставок, податковий період та інші обов’язкові елементи для справляння плати землю у  Ягідненській сільській раді Куп’янського району Харківської області, визначені статтею 7 Податкового кодексу України.

1. Загальні положення

1.1. Плата за землю встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

1.3. Земельний податок — обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

1.4 Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності — обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі у цьому Положенні — орендна плата).

2. Платники

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння земельного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України та Положенням про єдиний податок у Ягідненській  сільській раді  Куп’янського району Харківської області

2.3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування земельним податком є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.2. Об’єктом оподаткування орендною платою є земельна ділянка, надана в оренду.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

4.1.2. площа земельних ділянок відносно яких відсутня довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

5. Ставки

5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановити 0,05 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 0,01 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

5.2. Ставка земельного податку  встановлюється у розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності).

5.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється в розмірі 1 відсоток від базової вартості 1 га земель ріллі по Харківській області.

5.4. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5.1 цього Положення.

5.5. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки  оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Ягідненська сільська рада  повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем,  у якому відбулися зазначені зміни.

5.7. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

5.8. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

5.9. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

5.9.1. для земель сільськогосподарського призначення – 3 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки;

5.9.2. для земель несільськогосподарського призначення – 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земель;

5.9.3. для комерційного використання – 7  відсотків від нормативної грошової оцінки земель.

5.10. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати земельного податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) — не більш як 0,25 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати земельного податку звільняються:

7.1. 1. органи місцевого самоврядування;

7.1.2. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я;

8. Особливості оподаткування платою за землю

8.1. Рішення щодо наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та фізичним особам надаються контролюючим органам до 25 грудня року, що передує звітному.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

9.1. Не сплачується земельний податок за:

9.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування — землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, снігозахисні споруди і насадження, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств.

9.1.3. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

9.1.4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

10. Порядок обчислення плати за землю

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та / або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2)пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

10.8. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

10.9. Порядок обчислення орендної плати застосовується відповідно до вимог цього розділу.

11. Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та / або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Податкове зобов’язання щодо плати за землю (земельного податку та орендної плати), визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок (крім фізичних осіб) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.3. Податкове зобов’язання з плати за землю (земельного податку та орендної плати) визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок (крім фізичних осіб) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 5.3, 5.4 цього Положення, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному житловому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

13. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль контролюючих органів

13.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

13.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння плати за землю здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового кодексу України.

Ягідненський сільський голова:                                           М.В.Косенко

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення  Ягідненської сільської ради Куп’янського району Харківської області  «Про врегулювання питань справляння податків на території  Ягідненської сільської ради  відповідно до норм Податкового кодексу України»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Ягідненської сільської ради  «Про врегулювання питань справляння податків на території Ягідненської сільської ради  відповідно до норм Податкового кодексу України », як регуляторного акта.

           1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

            Відповідно до норм Податкового кодексу України сільські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

            Згідно з підпунктом 12.3.2 Кодексу при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи з дотриманням критеріїв, встановлених Кодексом.

           При цьому підпунктом 12.3.5 Кодексу визначено, що у разі, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

          У зв’язку із необхідністю законодавчого урегулювання окремих питань справляння плати за землю, Положення з плати за землю у  Яідненській сільській раді не затверджувалось. Одночасно рішенням встановлено, що до затвердження такого положення плата за землю у Ягідненській сільській раді  справляється із застосуванням ставок, що діяли до 2015 року, та затверджено  Перелік пільг щодо сплати земельного податку у Ягідненській сільській раді  у 2015 році та особливості оподаткування платою за землю.

Проте у теперішній час виникла необхідність затвердження положення про плату за землю у  Ягідненській сільській раді.

     З 01.01.2015 Законом України від 28.12.2014 № 71VIII до Податкового кодексу України були внесені зміни, відповідно до яких земельний податок віднесено до місцевих податків, з одночасним його включенням до складу податку на майно, а згідно з підпунктом 12.3.7 зазначеного Кодексу сільським радам не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб-­підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, тому що внесення змін до рішень сільської ради можливе лише за рахунок прийняття відповідного рішення  Ягідненської сільської ради.

Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:

— платники місцевих податків і зборів;

— контролюючі органи, на які покладені функції з контролю за справлянням місцевих податків і зборів;

— органи місцевого самоврядування.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Ягідненської сільської ради «Про врегулювання питань справляння податків на території Ягідненської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України».

            2. Цілі (мета) регулювання

     Метою прийняття рішення  Ягідненської сільської ради  «Про врегулювання питань справляння податків на території Ягідненської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України». є:

— приведення регуляторного акта у відповідність до норм чинного законодавства;

— урегулювання питань справляння місцевих податків і зборів у Ягідненській  сільській раді.

           3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

— пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акта;

— здійснення регулювання нормативним актом іншого органа;

— введення в дію запропонованого акта.

У разі відмови від введення в дію запропонованого регуляторного акта не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органа не є можливим у зв’язку з тим, що право на внесення змін до рішення щодо місцевих податків і зборів на території Ягідненської сільської ради належить  Ягідненській сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акта є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Ягідненської сільської  ради для виконання на території Яідненської сільської ради, що передбачено ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України.

          4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

Вирішити проблему пропонується за допомогою  рішення  Ягідненської сільської ради «Про врегулювання питань справляння податків на території Ягідненської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України».

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

          5.Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п. 2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, контролюючими органами та платниками місцевих податків і зборів.

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акта принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

— органи місцевого самоврядування дотримаються принципу верховенства закону і приведуть рішення з питань справляння податків на території  Ягіцдненської сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства;

— контролюючі органи та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть акти законодавства  Ягідненської сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акта буде здійснюватися контролюючими органами систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

Слід зазначити, що на дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників, таких як внесення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.

         6. Очікувані результати прийняття рішення

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси платників місцевих податків і зборів, контролюючих органів та органів місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття даного проекту рішення.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

ВигодиВитрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

— створення позитивного іміджу влади;

— забезпечення інтересів територіальної громади міста;

— нормативно- правові акти  Ягідненської  сільської ради щодо справляння податків на території Ягідненської  сільської ради відповідатимуть вимогам чинного законодавства         

Відсутні

Інтереси контролюючих органів та платників місцевих податків і зборів

           — застосовуватимуть у роботі нормативно­правові акти Ягідненської  сільської  ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства
Відсутні

              7. Термін дії регуляторного акта

Рішення  Ягідненської сільської ради   «Про врегулювання питань справляння податків на території Ягідненської сільської ради  відповідно до норм Податкового кодексу України»  є загальнообов’язковим до застосування на території   Ягідненської сільської ради і термін його дії необмежений.

Потреби визначити строк дії даного акта не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

            8. Визначення показників результативності рішення

До показників результативності дії акта належать:

— обсяги надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ягідненської сільської ради .

Дія рішення поширюється на платників місцевих податків і зборів на території Ягідненськоїї сільської ради.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язані з виконанням вимог даного акта, не зміняться.

      У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003 № 1160IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації — газеті «Вісник Куп’янщини» та на офіційному сайті Куп’янської районної ради (www. rayarada.kupyansk.info) за результатами оприлюднення.    

  9. Заходи щодо відстеження результативності рішення

Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності.

      Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством строки, постійною комісією з питань бюджету і фінансів  Ягідненської сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акта.

        Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акта.

        Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.

 

Ягідненський сільський голова:                                         М.В.Косенко

 

Експертний висновок постійної  депутатської  комісії  з питань реалізації державної регуляторної політики Ягідненської сільської ради, щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта - проекту рішення сільської ради ”Про врегулювання питань справляння податків на території Ягідненської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України”.

Постійна комісія  Ягідненської сільської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення  Ягідненської сільської ради  ”Про врегулювання питань справляння податків на території Ягідненської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України” та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є  Ягідненська сільська рада. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Земельним та Податковим кодексами України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акта, експертна комісія визначає наступне.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану  змін  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік (рішення  Ягідненської сільської  ради від  20.05. 2015 року  № 293,   розміщено  на офіційному веб-сайті Куп’янської районної  ради в мережі Інтернет (www.rayarada.kupyansk.info).

Відповідно до графіка проведення робіт з регуляторної процедури:

- проведено  публічні слухання для одержання пропозицій та коментарів від громадськості- травень, червень  2015 року;

- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, аналізу його регуляторного впливу -  2015 року;

- розміщено в  газеті « Вісник Куп’янщини » та на офіційному веб-сайті Куп’янської районної ради в мережі Інтернет (www. rayarada.kupyansk.info ):

- безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу – 2015 року.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення Ягідненської сільської ради ”Про врегулювання питань справляння податків на території  Ягідненської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України”  відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

        2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

   Запропонований регуляторний акт має вплив на суб’єктів господарювання, які мають у користуванні або власності земельні ділянки.

Визначена проблема стосується не тільки підприємницьких кіл і громадян, що є користувачами чи власниками земельних ділянок, а всієї територіальної громади в цілому, оскільки плата за землю в повному об’ємі  зараховується до сільського бюджету, складає майже 80% його річного обсягу й спрямовується на вирішення питань соціально-економічного розвитку  Ягідненської сільської ради.

         Відповідно до норм Податкового кодексу України сільські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

         Згідно з підпунктом 12.3.2 Кодексу при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи з дотриманням критеріїв, встановлених Кодексом.

При цьому підпунктом 12.3.5 визначено, що у разі, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

         Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, тому що встановлення ставок податку за земельні ділянки  на території  Ягідненської сільської ради можливе лише за рахунок прийняття відповідного рішення сесії Ягідненської сільської ради.

         Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:

— платники місцевих податків і зборів;

— контролюючі органи, на які покладені функції з контролю за справлянням місцевих податків і зборів;

— органи місцевого самоврядування.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення сесії Ягідненської сільської ради.

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: територіальної громади, суб’єктів господарювання, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, органів місцевого самоврядування:

Сфера інтересів        

Вигоди          

Витрати

Територіальна громада       

Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок, визначення їх вартості згідно з Податковим кодексом України із застосуванням елементів ринкового регулювання.

Спрямування коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства

Додаткових витрат немає.

Обов’язкові платежі податкового характеру

Суб’єкти господарювання  

Стабілізація розмірів ставки земельного податку і, як наслідок, річної орендної плати за землю при  укладанні нових та поновленні діючих договорів оренди землі.

Установлення чіткого механізму визначення розміру річної орендної плати в договорах оренди землі в залежності від узгоджених умов.

Раціональне та ефективне використання земельних ділянок з урахуванням їх містобудівної цінності та функціонального використання     

Обов’язкові платежі податкового характеру (сплата податку чи орендної плати за землю).

Витрати на здійснення державної реєстрації договорів оренди землі й додаткових угод до них та часу, пов’язаного з їх оформленням та реєстрацією

Органи місцевого самоврядування          

Стимулювання раціонального та ефективного землекористування.

Залучення інвестицій у поліпшення території  Ягідненської сільської ради

Розширення бази оподаткування за рахунок підвищення мотивації суб’єктів господарювання до оформлення правовстановлюючих документів на землю.

Спрямування додаткових коштів на здійснення фінансування сільського господарства та програм соціально-економічного розвитку       

Забезпечення самоврядного  контролю за використанням і охороною земель на території Ягідненської сільської ради.

Дія ухваленого регуляторного акта сприятиме подальшому розвитку підприємництва в селі, стабільним  надходженням до сільського бюджету від орендної плати за землю.

Проект регуляторного акта доводиться до відома суб’єктів господарювання через газету "Вісник Куп’янщини", офіційні веб-сторінки Куп’янської районної ради  у мережі Інтернет.

Запропонований регуляторний акта вступає в дію з 01.01.2016 року. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього вноситимуться необхідні зміни та доповнення.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення “Про врегулювання питань справляння податків на території  Ягідненської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України” відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

3. Узагальнений висновок

Проаналізувавши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія   з питань реалізації державної регуляторної політики Ягідненської  сільської ради   вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення Ягідненської сільської ради ”Про врегулювання питань справляння податків на території  Ягідненської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України”, аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Web-адреса: yagidne.kupyansk.info/news/id/6890 | Переглядів: 740Дата публікації: 16:00 22.05.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада